DSC07955

Деца се върнаха един век назад и пресъздадоха обичая “Седянка”. Момичетата и момчетата от група “Щурче” на ЦДГ “Таня Савичева” влязоха в ролята на моми и ергени, облечени в автентични народни носии.

Приобщаването на децата към българския бит и душевност е в основата на формирането на национално самочувствие, обясняват идеята си за фолклорния празник от забавачката. За радост на родителите, които бяха изумени от превъплъщенията на децата си, малчуганите не само пяха,  но разказваха приказки, редиха пословици и поговорки, задаваха гатанки и нареждаха благословии. Естествен декор на празника бяха носиите и атрибутите от някогашния бит на българина.

За градуса на настроението допринесоха и автентичните танци, характерни за седянката.