20170427_105828

Детска градина „Пролет”, която с намира на ул. „Ген. Кутузов” 4, минава под шапката на ДГ „Захарно петле”  в район „Северен”. Родителите няма защо да се притесняват, тъй като децата пак ще посещават същите забавачки, а персоналът се запазва, уточниха от общината.

Сливането се предприема по предложение на зам.-кмета Стефан Стоянов с единствена цел да се подобри финансовото състояние на ДГ „Пролет”, където има недостиг на средства. “Пролет” е с четири групи и тази година има 101 деца. Парите, с които разполага детското заведение, трудно покриват нуждите както за заплати, така и за издръжка на децата, твърди зам.-кметът.

ДГ „Захарно петле” е с 6 групи и 159 деца. И в двете детски градини капацитетът на леглата е надхвърлен. Обединяването на детски градини не се прави за първи път, а през миналата година бяха слети в едно училищата “Душо Хаджидеков” и “Георги Бенковски”.