Главният прокурор атакува в Конституционния съд разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2022 г., с която се въвеждат допълнителни критерии за атестиране на университетските преподаватели, с които трябва да се съобразят висшите училища, ако искат да участват в разпределението на 20 млн. лв. финансиране от държавата за повишаване на заплатите.

Текстът, който Гешев атакува пред Конституционния съд, се съдържа в разпоредба от Закона за държавния бюджет, с която висшите училища се задължават да въведат критерии за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, утвърдена от Министерския съвет, съобщава в публикация по темата lex.bg. Ако това не се случи, катедрите няма да имат възможност да получат финансиране от държавата.

Новата методика предизвика критики веднага, след като бе обявена за обществено обсъждане, а сега е оспорена и от главния прокурор Иван Гешев. Пред Конституционния съд той твърди, че разпоредбата противоречи на академичната автономия на висшите училища и на принципа на правовата държава.

В искането Гешев посочва, че при уредбата по “оценяване на приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности, при атестирането”, законодателят императивно е посочил, че оценката се извършва от самото висше училище и по предварително оповестени показатели и критерии, определени в правилника на всеки университет.

“Правото на ВУЗ да определи предварително показателите и критериите по “оценяване приноса на всеки член на академичния състав”, търпи само едно законово ограничение – изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗВО, задължителни критерии за оценяване, които следва да присъстват в правилниците на висшите училища относно атестирането на академичния състав”, посочва Гешев.

Според главния прокурор дейностите по “атестиране на академичния състав” са част от академичното самоуправление. “Ето защо разпоредбата, с която се предвиждат допълнителни критерии и показатели за оценяване на академичния състав, в подзаконов акт на МС, е в очевидна колизия не само със Закона за висшето образование, но и с конституционно установената академичната автономия на висшите училища”.

Конституционният съд е образувал дело по искането на Гешев, а Красимир Влахов е определен за докладчик.

Наскоро общото събрание на Софийския университет отхвърли предложението за нов начин на атестация на университетските преподаватели на министъра на образованието Николай Денков, което е публикувано за обществено обсъждане до 30 май 2022 г. като проект за решение на Министерския съвет. Срещу него резки възражения изказаха редица други университети. Наскоро Ива Митева от “Има такъв народ” внесе предложение за промяна на закона за бюджета в частта, която обвързва субсидията на университетите с атестацията на преподавателите, а бюджетната комисия в парламента единодушно гласува за промяната.