ОУ „Димитър Талев“ стартира инициативата “Да кажем “Да!” на поезията в училище”

С изпълнения на български възрожденски стихове бяха посрещнаха тази сутрин учениците от ОУ „Димитър Талев“, които се обучават присъствено в клас. Въпреки пандемичната обстановка, в навечерието на 1 ноември, училището стартира инициативата “Да кажем “Да!” на поезията в училище” с идеята да отдаде почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията. До края на седмицата популярни четиристишия – образци на българската възрожденска литература, ще звучат сутрин по озвучителната уредба.

„Наред с тази инициатива, в училище ще бъдат отбелязвани важни дати, свързани с живота и делото на бележити български поети и писатели. Водещите на „Пряко предаване“ ще подготвят кратки биографични данни и откъси от ключови творби, които също ще достигнат до всички посредством озвучителна система. Целта е чрез изследователски подход учениците да преоткрият  българската литература, да изградят естетически усет и сами да посегнат към перото“, казва директорът Ирина Чолакова.

Екипът преподаватели по български език и литература споделя че ученици, които учат заедно и имат общи интереси, показват високо ниво на функционална грамотност. За целта от изключително значение е да могат да се обединяват знания по различни предмети при решаване на интердисциплинарни проблеми.