“Учебният материал за учениците в 12. клас няма да бъде съкратен, тъй като няма изоставане с предаването му в електронна среда”, каза министърът на образованието Красимир Вълчев

Как ще почиват учениците и учителите? Все още не е решено дали ще има промяна в пролетната ваканция на учениците.

Преди дни на Отраслов съвет за образованието бе предложено да отпадне ваканцията, която е заложена от 3. до 11. април.

Идеята е вместо нея да има две ваканции – едната кратка, от 18. до 21. март, а другата – по-дълга, която да съвпада с Великденските празници – от 29-ти април до 9-ти май.

Един от аргументите за предложението е натоварването на учениците при редуване на присъствено и дистанционно обучение.

“Има предимства – имаме две ваканции – една по-кратка и една по-дълга от 11 дни, която е повече от планираната пролетна ваканция. Обхващаме 5 и 7 май, които няма да бъдат много ценни учебни дни в другия случай, ако останат разпокъсани дните между майските празници. Аргументите, които чуваме като недостатък, са свързани с това, че сега вземаме решението”, обясни министър Красимир Вълчев.

По думите му предизвикателството сега е през следващите седмици учителите да компенсират изоставането на учениците 5.-12. клас. Приоритет са седмокласниците и зрелостниците, които се обучават в последните класове от съответните етапите на обучение, посочи Вълчев.

Той допълни, че учебният материал за учениците в 12. клас няма да бъде съкратен, тъй като няма изоставане с предаването му в електронна среда.