Едва за 15 % от гимназистите оценките влияят върху мнението им за преподавателя

Screen shot 2014-09-19 at 10_06_59 AM

Всеки трети ученик иска учителят да изглежда шик в клас. За 30 на сто от тийнейджърите външният вид на преподавателя оказва влияние върху мнението им за него. Това показва проучване сред гимназисти от СОУ-та, профилирани и професионални гимназии, реализирано от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”. Половината от анкетираните казват, че визията на учителя е решаваща в известна степен за цялостното им впечатление за него. За 63 на сто е без значение дали пред бялата дъска застава мъж или жена, най-важното им изискване е учителят да познава отлично учебния материал и да го преподава по лесен и достъпен начин. 19% симпатизират на представителите на силния пол, сходни са предпочитанията и към жените в класната стая.

Не оценката, а поощрението към ученика да развива своите възможности и да получава шанс за изява издигат преподавателя в очите на гимназистите. Лошата бележка в никакъв случай не води до омраза към педагога и предмета. Едва 15% заявяват, че не харесват даден учител, защото им пише двойки или тройки.

Изискването на учениците от горен курс е преподавателят да не се придържа строго към учебника, а да дава допълнителни обяснения по темата, да използва мултимедя и да дава практически казуси за разрешаване и обсъждане. Почти всички анкетирани са единодушни, че той трябва да е творческа личност, да не е предубеден и избухлив и да не потъпква достойнството на учениците.