До 990 000 само за 2024 г. достигат средствата за кариерно ориентиране. Дейностите ще бъдат възложени на изпълнител, избран след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка на база предложена концепция

Бюджетът за формиране на дуални паралелки – до 100 000

Пловдивските общински съветници гласуваха единодушно днес и без да подлагат на каквито и да било дебати предложените промени на общинската образователна програма за 2023-2025 година, с които, предполага се, са били предварително запознати. Припомняме, че тя  е приета на 19 декември 2022 г., а заложените средства за реализация на политиките и мерките в сектора са на обща стойност 4.2 милиона лева. Тригодишната програмата, която включва 7 подпрограми, е резултат от проучване на актуалното състояние и потребностите на системата и е насочена към повишаване на качеството чрез осигуряване на подкрепяща среда.

Кое налага промените?

В мотивите си до Общинския съвет кметът Костадин Димитров посочва, че основните акценти в нея са свързани с подобряване на материално-техническата база чрез облагородяване на дворни пространства, изграждане и реконструкция на спортни площадки в детски градини и училища, осигуряване на устойчивост и развитие на метода на Монтесори, модернизиране методите на преподаване чрез дигитализация, осъществяване на кариерно ориентиране и популяризиране на дуалната форма на обучение. Заради припокриване на дейности на програми и проекти на МОН с общинската образователна програма се налагало да се извършат промени, насочени към области, които не са обхванати и остават встрани от държавните политики, се казва още в мотивите на предложението.

Какво се променя?

Редуцират се средствата на част от подпрограмите за сметка на увеличаване на сумите в подпрограма „Кариерно ориентиране“ и „Подкрепа за формиране на дуални паралелки“, като са заложени дейности са популяризиране на професии от различни браншове. Целта е да бъдат насочени учениците и кандидат-студентите, а дейностите ще бъдат възложени на изпълнител, избран след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка на база предложена цялостна концепция, е посочено в мотивите.

Изменя се подпрограмата за облагородяване на дворни пространства и проектиране на спортни площадки, отпадат и мерките за осигуряване на достъпна архитектурна среда. Преди предложените промени за нея бяха заложени 1.8 млн. лева – по 600 000 годишно. Максималната сума за финансиране от страна на общината бе 80%, но не повече от 48 000 лева с ДДС. Сега максималният размер на финансиране на общината за един подаден проект се предвижда да е в размер на до 70% от допустимите разходи, но не повече от 25 000 лева. Кандидатът следва да заложи в бюджета си не по-малко от 30% съфинансиране.

По 200 000 лева на година бяха заложените средства за площадки и дворове на детските градини. Сега индикативният бюджет на подпрограмата за 2024 г. е до 50 000, толкова е и за 2025 г.

Сумата за модернизация на учебния процес се намалява на до 150 000 лева за 2024 г. и 2025 г. (досега беше до 400 000).

Бюджетът за кариерно ориентиране скача на до 990 000 лева само за 2024 г. Същата сума е заложена и за 2025 г. Към дейностите е добавено изготвяне на цялостна концепция за реализиране на програмата за кариерна ориентация: два мащабни кариерни форума, информационни кампании сред родители и учители, включително посредством използване на социални мрежи и дигитални инструменти. Дейностите ще бъдат възложени на изпълнител, избран след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Преди предложените промени за подпомагане на кариерното ориентиране бяха предвидени общо 180 000 лева за тригодишния период на програмата. Което предвиждаше организиране на посещения в предприятия, разработка на наръчници, онлайн инструменти и неформални обучителни практики, провеждане на курсове за кариерно ориентиране, информационни кампании, организиране на форуми и събития в градска среда.

За повишаване на дигиталните компетентности предвидените средства са до 30 000 лева за 2024 г. и още толкова за 2025 г.

Преди промените сумата бе 180 000 лева – за повишаване на дигиталните компетентности на преподавателите от общинските детски градини, училища и ЦПЛР-ОДК. Средства бяха предвидени за квалификация и сертифициране на учители, създаване и разпространение на база от електронни уроци, разработени чрез използване на облачни технологии, както и за абонамент за образователен софтуер. Подпрограмата допускаше до 150 лева за разработка и представяне на електронен урок пред педагогически специалисти.

За формиране на дуални паралелки се предвиждат до 100 000 лева за 2024 г. и още толкова – са 2025 г. Преди промените планираната за трите години сума по програмата бе 150 000 лева, част от които за развиване на партньорство между работодателите и професионалните гимназии, за информационни събития и разработка на материали.

Остават непроменени подпрограмите да осигуряване на устойчивост за прилагане на метода на Мария Монтесори в общинските ясли, детски градини и училища.

Отзвук

Ако мотивът на общината за пренасочването на средства е да няма дублиране с национални програми и проекти, то МОН има разработени програми и проекти както за кариерно ориентиране, така и за подкрепа на дуалната форма на обучение. Най-големият брой имоти на община Пловдив – повече от 115, са образователна инфраструктура, която запада, ако не се поддържа. До този момент училищата и детските градини кандидатстваха на проектен принцип и огромният брой желаещи да обновят дворните пространства и спортните площадки показва, че има необходимост от тази общинска подпрограма, тъй като държавните средства трудно достигат до всички. Училищните бюджети никога не са достатъчни, за да могат директорите за си позволят подобна инвестиция за реконструкция. Същото се отнася и за специализирани кабинети и въвеждане на иновативни методи на преподаване. Ако искаме градът ни отново да бъде посочван като един от пионерите на модерното образование, следва да не допускаме изтичането на средства там, където няма нужда.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.