Ученици от трите езикови и гимназията по електротехника, както и от профилираните паралелки на МГ оформиха четирите групи по националната програма „Обучение за IT кариера”

bsu_software

80 пловдивски десетокласници избраха да учат за приложи програмисти в почивните съботно-неделни дни. Учениците, издържали успешно входящ тест, оформиха четирите групи по националната програма „Обучение за IT кариера”, чиито първи занимания започнаха вчера. Тази възможност дава новият Център за софтуерни технологии, който обединява усилията на Математическата гимназия, Пловдивския университет и IT сектора.

Обучението в Пловдив ще се води в партньорство с Асоциацията на софтуерните компании, Асоциация за информационни технологии, Българска аутсорсинг асоциация, IT клъстера и ПУ. Центърът е базиран в Математическата гимназия, чиито преподаватели по информационни технологии са обучители. Най-мотивирани да се включат в проекта се оказали ученици от Английската, Руската, Френската и Професионалната гимназия по електроника и електротехника, които минали ситото и попаднали в списъка на одобрените. Те трябвало да демонстрират не толкова знания, колкото мотивация да се включат и меки умения. В центъра в Пловдив ще се обучават и ученици от профилираните паралелки на Математическата гимназия, както и от СУ „Проф. Асен Златаров” в Първомай и област Стара Загора. Условието за кандидатите бе да не учат в специалност „Компютърни науки.

Обучението е напълно безплатно и ще става на модули и в извънучебно време и през уикенда. На 17 декември и на 7 януари догодина курсистите ще имат онлайн изпит върху взетия материал.

Учебните програми са разработени съвместно с бизнеса и са качени в онлайн платформа и учениците имат достъп до тях. Целта е учениците да излязат от познатата им схема на обучение в училище и да видят нов начин на преподаване, а след първите лекции обучението ще се пренесе изцяло във фирмите и младежите ще седнат на реални работни места. Те ще получават и конкретни задания. Развитието на всеки един ученик ще се следи от бизнеса, който ще отправя покани за работа в края на обучението. След три години учениците ще излязат с диплом „Приложен програмист“ и трета степен на професионална квалификация.

За улеснение на децата останалите групи са базирани в СУ „Васил Левски“ – Карлово за ученици от община Карлово, СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали за обучаемите от област Кърджали,  СУ „В. Левски“ -Велинград за десетокласниците от община Велинград  и ПГИМ в Пазарджик за учениците от областта.  ППМГ „В. Левски“ в Смолян отваря врати за младежите от Смолянска област.