Сумите ще бъдат отпуснати по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда

117 училища ще обогатят библиотеките си с нови книги и ще създадат кътове за четене по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. 8 от тях са от Пловдив и областта. Общо 600 000 лв. ще бъдат разпределени между 7 начални, 53 основни, 52 средни и 5 обединени училища. Между 4000 и 6000 лева ще получат пловдивските СУ „Черноризец Храбър“, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, ЕГ „Иван Вазов“ и ОУ „Кочо Честеменски“. Средства по програмата ще бъдат отпуснати също на ОУ „Васил Левски“ – Хисар, НУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с. Борец, НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Войсил и СУ „Иван Вазов“ в Сопот.

С отпуснатите средства по модул „Библиотеките като образователна среда“ на програмата ученици и учители ще имат възможност да разширят фондовете си с интересни издания от научнопопулярната, художествената и учебно-помощната литература.

Кътове за четене ще има не само в библиотеката, но и в пространства в училището, които позволяват това – фоайе,  класна стая, в свободно помещение. За създаването на неформална уютна обстановка училищата планират обзавеждане, което включва подходяща мебелировка, осветление и стелажи, както и разнообразни конструктори и образователни игри.

За учениците в начален етап са предвидени инициативи като драматизация по приказка, четене по роли, състезания по правопис и краснопис, литературни четения. За учениците в прогимназиален и гимназиален етап  – дебати и дискусии на различни теми, състезания по изразително четене и по краснопис, представяне на лично творчество на ученици, литературни четения и срещи с автори.