Кандидатстудентските изпити ще се провеждат присъствено по график

Пловдивския университет обявява прием по 6 нови бакалавърски програми.

Физико-технологичния факултет разкрива специалност „Възобновяема енергия”, която осигурява задълбочена подготовка в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Изучават се аспекти на правната и нормативна уредба на българското и европейско законодателство. Факултетът ще приеме за първи път и първокурсници в специалност „Обучение по природни науки в прогимназиален етап на училищното образование”, в която студентите ще получат базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогиката. Другата нова възможност е „Електроснабдяване и обзавеждане” – широкопрофилна инженерна специалност, която подготвя специалисти в областта на електротехниката, електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматиката в индустрията. „Автомобилни електронни системи” е четвъртото предложение на факултета. Завършилите бакалаври ще могат да участват в разработването и производството на електронни автомобилни системи, да ги настройват, да използват компютърни и комуникационни технологии за мониторинг на дейности в областта на автомобилната електроника.

Кандидатстудентските изпити от редовната сесия в Пловдивския университет ще се проведат присъствено по обявения график на сайта на вуза. Създадена е необходимата организация за провеждането им при спазване на всички противоепидемични мерки, увериха от ръководството. Кандидатстването за почти всички специалности, с малки изключения, е възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит.

Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи – онлайн, на място в ПУ и в бюрата по населени места. Платформата за онлайн подаване на кандидатстудентски документи и заявяване на участие в изпити от редовната сесия ще бъде достъпна от 8 юни.

Факултетът по икономически и социални науки разкрива специалност „Икономика и бизнес” – редовна и задочна форма, а популярната бакалавърска програма „Стопанско управление“ през новата академична година ще се нарича „Бизнес мениджмънт“.

Химически факултет преименувана специалността „Анализ и контрол на качеството“ в „Химичен анализ и контрол“.

Нова специалност обявява и Философско-историческият факултет – „Културна и социална антропология”. Обучението има за цел да формира умения за критично мислене, социални умения, да развива креативност, обществени и граждански компетенции и културна осъзнатост и творчество.