6927_gallery_main

Регионално външно оценяване ще проверява знанията на шестокласниците по математика и човек и природа. Проверката не важи за всички училища, а само за тези, които са попаднали в представителната извадка на РИО.

10 школа от областта са в списъка на проверяваните по човек и природа на 5 юни. Началото на изпита за всички е 12 часа.

На 11 юни е тестът по математика за всички “б” паралелки на шестите класове от 15 училища в областта. Ако тя е само една, тестът ще бъде проведен в нея. По усмотрение на директорите началото може да бъде дадено между 9 и 11 часа. Школските шефове ще получат материалите по мейл в деня на оценяването. Децата ще имат 45 минути време, за да решат задачите, чието разпространение е забранено, както и критериите за оценяване.