Учениците и студентите взимат участие в новата програма „Мобилен социален екип” за посещение и обгрижване на възрастни хора в нужда

Младежите доброволци на БЧК Пловдив набъбнаха до 480. Това стана ясно на областното отчетно-изборно събрание на организацията днес. Общият брой на клубовете в областта е 13.

Учениците и студентите в структурата на БМЧК организират благотворителни събития, превантивни и информационни кампании, демонстрации за оказване на първа долекарска помощ, включват се активно и в дейностите за подкрепа на най-уязвимите групи, най-вече в помощ на деца и млади хора в нужда. Младежите взимат участие и в новостартиралата програма „Мобилен социален екип” за посещение и обгрижване на възрастни хора в нужда. На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24 часа в денонощието. От услугата се възползват предимно самотни трудно подвижни възрастни хора, изпаднали в криза, които живеят на територията на район “Централен”.

През изминалата година доброволците са спечелили финансиране по три проекта и са обучили 1496 връстници на първа помощ. В това число и малчугани от ДГ „Чучулига”. Основен акцент в работата на БМЧК е привличането на нови доброволци от Юридическия факултет на Пловдивския университет, където има създаден и работи клуб „Международно хуманитарно право”. Неговата цел през предстоящата година е да привлече студенти и от други хуманитарни специалности.

Като цяло Пловдив е в челните позиции с рекорден брой доброволчески състав за 2017 година –  1152 души. Тази година БЧК отбелязва своята 14-годишнина.