Образованието трябва да осигурява и умения за дейност на свободна практика, сочи проучване

41.9% от българите, които търсят преквалификация, са мотивирани от желанието да придобият умения за работа на свободна практика. Това сочи проучване проведено сред 1010 българи от цялата страна, организирано от лицензиран професионален център Нет Ит.

Другите причини, които участниците в допитването посочват като мотив да се преквалифицират, са нископлатена сегашна работа (17.3%),  работа, която не им доставя удоволствие (12.7%), стрес на работното място (11.1%) и липса на перспектива пред сегашната им професия (10.4%).

Посоката, в която искат да се образоват, са професии или с репутация на високо платени, или даващи шанс за работа на свободна практика. 23.6% от анкетираните посочват, че биха искали да добият умения за графични или уеб дизайнери, 20.5% за интериорни дизайнери, 13.9% за програмисти, 12.4% за счетоводители и 10.6% за фотографи. Останалите проценти до 100 са за  най-различни професии.

„Проучването ясно посочва нуждата от умения за стартиране на дейност на свободна практика, които в момента се придобиват чрез самоподготовка или отделни откъснати събития. Надявам се все повече учебни институции да въведат подобна подготовка, а защо не и тя да стане задължителна в държавните образователни стандарти. Това ще подобри жизнения стандарт на специалистите в страната и ще ги задържа да остават тук”, казва Илиян Петров, основател на Нет Ит.