Областният координатор на СБУ Петрана Калоферова.
Областният координатор на СБУ Петрана Калоферова.
Областният координатор на СБУ Петрана Калоферова.

30 учители от Пловдивско се включиха в лятната академия за лидери на Синдиката на българските учители в Хисар. Това е петото поредно издание на инизиативата за иновации в образованието, в която ще вземат участие общо 266 педагози и директори от цялата страна.

Акцентите в програмата са разрешаване на конфликти в класната стая и лидерството – както в управлението, така и в учебната работа. В обучението е застъпена и образователната политика за приобщаващо образование. Сред важните теми в академията е наставничеството на младите педагогически специалисти. Набляга се и на умението за екипна работа, както и за индивидуален подход към всяко дете. Лекциите се водят от преподаватели на Софийския, Пловдивския и Бургарския свободен университет, обясни областният координатор на СБУ Петрана Калоферова. На базата на сключен договор между Синдиката на учителите и Софийския университет, участнците в академията получават пета професионално квалификационна степен от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към висшето училище.

От 1 до 15 саптември в комплекс “Камчия” пък 14 пловдивски учители, отличени в международния конкурс за извънкласни дейности. Семинарът отново е организиран от СБУ.