Над 1500 ученици от професионални гимназии са включени в дуална форма на обучение по австрийски проект. Това стана ясно на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с посланика на Австрия у нас Н. Пр. Андреа Икич Бьом. Проектът „Дуално обучение в България“ стартира през 2014 г. и към момента по него в 30 български училища в 21 населени места на страната ученици се обучават в 15 специалности.

Посланик Бьом изрази удовлетвореност от доброто сътрудничество между двете държави и заяви готовност да се набележат нови области на взаимодействие. И посочи, че в Австрия около 35 % от младите хора са включени в такава форма на подготовка и след завършване много бързо намират реализация на пазара труда.

За насърчаване на изучаването на езика и литературата двете страни обменят лектори –  по немски език в СУ “Св. Кл. Охридски” и във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, а по български език – във Виенския университет, стана ясно още по време на разговора.  Студенти, изучаващи български език в Австрия, редовно взимат участие в летните езикови семинари у нас. Австрийската страна подкрепя подготовката и квалификацията на учителите по немски език в България в средните училища, като осигурява ежегодно по 3 места за участие в летни квалификационни семинари.

В системата на висшето образование, освен традиционните лингвистични специалности в Софийския, Пловдивския и Великотърновския университети, в някои висши училища успешно се осъществяват съвместни програми в областта на икономиката, финансите, архитектурните и инженерните специалности. Австрийски библиотеки функционират към СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, както и при Международното дружество „Елиас Канети“ в Русе (която се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев”).