Най-добрите от пролетното издание ще получат тестове за 7 клас и за матурата

125 ученици ще получат награди от пролетното издание на кампанията „Грамотни ли сме?”. Отличаването на най-добре представилите се ще бъде на 19. април от 14 часа в Общинския детски комплекс. За участниците, показали солидни знания, има предвидени „11 теста по БЕЛ за 7. клас“ и „Матура без проблеми – 20 теста по актуализирания вариант за държавен зрелостен изпит по БЕЛ“.

В инициативата се включиха 694 ученици от 33 общински, държави и частни училища. Най-многобройни – 406, бяха кандидат-гимназистите. 288 ученици от ХI  клас и зрелостници пробваха знанията си за матурите.

Целта на кампанията, организирана от Община Пловдив и  Центъра за подкрепа на личностното развитие е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит, като включват само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български език. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип провокираха участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.