Ученици от гимназията по хранителни технологии и техника тестват за примеси мед, мляко, сирене и зеленчуци

Приложение за автоматична проверка на тестове представи 10-класникът от Математическата гимназия Петър Бечев на форума „Аз променям моето училище”.  Съучениците му не били особено ентусиазирани от идеята да улесни преподавателите и да сведе до минимум възможността за преписване, но пък, от друга страна, приложението гарантирало обективност на оценките. Учителят генерира въпроси, а компютърът ги разбърква така, че всеки ученик получава свой тестови вариант и не може да гледа от съседа. На финала преподавателят получава отговорите на всеки, както и процента ученици отговорили за шестица, петица и т.н. Всеки преподавател може да се регистрира безплатно в системата, обясни Петър.

По време на форума, организиран от „Уча в Пловдив” и Община Пловдив, момичета от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника направиха на живо демонстрация на лабораторен метод за изследване на примеси в меда. В една от колбите младите лаборанти добавиха към пчелен мед от магазинната мрежа натриева основа и меден сулфат, а към другата – захароза. След нагряване със спиртна лампа медът, в който има добавена захар, се оцвети в керемидено червено, а чистите проби – в синьо. Възпитаниците на школото могат с химически опити да разобличат и производители, които ползват консерванти в млякото, сиренето, плодовете и зеленчуците, дори виното. Уменията им бяха високо оценени на научно-практическа конференция с международно участие за актуалните проблеми на хранително-вкусовата индустрия.

Как дигиталният микроскоп прави часовете по биология интересни разказа 8-класничката Пънар от ОУ „Йордан Йовков”. Модерният кабинет по природни науки и електронните учебници привличал учениците, които сами изявавали желание да представят мултимедиини презентации.

„Така повишаваме езиковата си култура, тъй като българският не ни е майчин. С инетрактивната дъска по-лесно запомняме и учим. Дигиталният микроскоп е наш голям помощник. Изображенията по зададените теми се представят пред целия клас и след това обсъждаме  работата на своите съученици. Телефоните не са забранени в клас, а ни помагат да намираме информация по поставените задачи”, обясни Пънар.