20-а национална конференция събира студенти и докторанти в Дома на учените

Юбилейната 20-а конференция ще събере студенти и докторанти филолози в Дома на учените на 17 и 18 май. Организатор на форума, който тази година минава под мотото „Време, слово, свят”, е Филологическият факултет на Пловдивския университет.

Участие в научното събитие ще вземат млади хуманитаристи от почти всички български висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Нов български университет, – от Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий” в Македония, както и докторанти от БАН. В програмата са включени 67 доклада, посветени на актуални проблеми от областта на лингвистиката и литературознанието.

Конференцията се провежда вече 20 години в  Дома на учените в Стария град. Началото е поставено през 1999 г. от тогавашните асистенти във Филологическия факултет на ПУ Красимира Чакърова и Светла Черпокова и постепенно се утвърждава като един от най-авторитетните форуми за изява на млади филологически дарования от страната и чужбина. Изследванията на бакалаври, магистри и докторанти ще се оценяват от авторитетно национално жури, а най-добрите разработки се отпечатват в сборник. Заседанията се провеждат в две секции – по езикознание и литературознание.

Съпътстваща инициатива ще бъде постерната изложба „Образно представяне на езиковите структури”, която ще бъде представена на фоайето на втория етаж.

На 17 май от 17,30 ч. в Учебния театър на Ректората ще се състои тържествен концерт с участието на музиканти, певци и актьори от Педагогическия и Филологическия факултет на ПУ.

Награждаването на най-добре представилите се млади изследователи ще бъде на 18 май. За тогава е насрочена и премиерата на сборника „Словото: идеи, идеали, утопии” с отличените доклади от конференцията през 2017 г.