През юли 2019 г. ЕГ „Пловдив“ стартира проект за квалификация на педагогически и непедагогически кадри по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“, по която е бенефициент. 35 преподаватели и служители от администрацията ще придобият ценен опит и ще повишат своята квалификация в областта на дигиталните технологии, интегрираното обучение, електронното оценяване и чуждите езици и ще обменят опит със свои колеги от Скандинавските страни, Ирландия, Германия, Австрия, Португалия, Малта, и други държави от ЕС. Учителите и служителите от администрацията на Езикова гимназия „Пловдив” ще бъдат обучени в партньорски институции и ще получат сертификат за Europass мобилност за придобити знания и умения. Близо 1/3 от екипа на елитната гимназия е част от проекта „Продължаващата професионална квалификация – път към ефективно учене и преподаване” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, №2019-1-BG01-KA101-0611630.

Първите мобилности вече са осъществени през октомври и ноември 2019 г. Те се оказват изключително полезни. Педагозите се завръщат с нови идеи и емоционално заредени от срещите с колеги от други Европейски държави и с желание да прилагат усвоените модерни подходи в ежедневната си работа.

В рамките на двугодишния проект преподаватели по различни предмети, включително преподаващи предмети на чужд език, както и учители по чужди езици ще се срещнат със свои европейски колеги, ще обменят опит и ще участват в съвместни обучения. Учители по английски език вече са били част от квалификационния курс  „Прилагането на мобилни приложения и апликации в преподаването по английски език”, проведен във Финландия. Учители по изкуства пък са се включили в обучението „Интерактивни игри и техники” в Малта с цел създаване на междупредметни връзки.

Поредното обучение предстои през март 2020 и е насочено към съвременното приложение на електронни методи и инструменти за оценяване на знанията на учениците и ефективността на усвояването им. Участие в него ще вземат преподаватели по физика и английски език. За май/юни е предвиден курс в Китцбюел, Австрия, в който ще се включат учители по физическо възпитание и спорт. Партньорът там е спортно училище с традиции в ученическия спорт, а фокусът на обучението пада върху модерни видове спорт в училище като фрисби, бейзбол, стрелба с въздушна пушка, както и нови методи при игрите с топка с училищните отбори по различни видове спорт. Преподавателите ще имат възможност да наблюдават учебни часове, да провеждат тренировки на открито и да разработят алтернативни спортни игри за ученици. Служители от администрацията ще повишат езиковите си компетенции през юли в Ирландия, а през август учителите по немски език ще участват в обучителни курсове, организирани от Хайнрих-Хайне-Университет в Дюселдорф, където ще повишат уменията си за работа в електронната среда Мудъл и ще се научат да прилагат модерни дигитални технологии в класната стая и извън нея.

„Месец след завръщането си от съответното обучение учителите имат задължението да проведат семинар за разпространение с колегите си в рамките на вътрешно-квалификационния план на училището, като споделят впечатления и успешни практики, прилагани в другите европейски страни, които биха намерили приложение и тук. Имаме създадено и онлайн пространство за споделяне на резултати между колегите”, обясни координаторът на проекта Албена Тончева.

„Имаме шанса да контактуваме с професионалисти от цяла Европа, което е уникално. Срещаме се с колеги, опознаваме чуждите образователни системи и правим сравнение с нашата. Всяко обучение завършва задължително с проект и кратко видео на всеки от участниците”, уточнява Гина Димитрова – координатор за разпространение на резултатите по проекта.