Специализантът н Харвард Камен Козарев и преподавателят от техническия университет доц. Димо Зафиров са категорични ,че Космосът трябва да се приближи до младите хора.

NASA търси студенти от пловдивския филиал за програмата “Космически предизвикателства”

България има 1.4 млн. евро за космически проекти, обясни бившият кадър на Английската, сега специализант в Харвард – Камен Козарев

Специализантът н Харвард Камен Козарев и преподавателят от техническия университет доц. Димо Зафиров са категорични ,че Космосът трябва да се приближи до младите хора.
Специализантът н Харвард Камен Козарев и преподавателят от техническия университет доц. Димо Зафиров са категорични ,че Космосът трябва да се приближи до младите хора.

Нова специалност “Аерокосмическо инженерство” се готви да разкрие пловдивският филиал на Техническия университет. В момента усилено се работи по изготвяне на учебните планове и програми, за да може от следващата академична година да започне прием на студенти. Това обяви днес деканът на факултета по автоматика доц. Галидия Петрова. Към момента няма друго висше училище, което да подготвя такива кадри. Петрова заяви, че филиалът разполага, както с материална база, така и с обучени преподаватели в акредитираното направление “Авиационна техника”.

Университетът под тепетата е домакин на международна конференция “Техсис 2015”, на която си дават среща учени от цял свят. Една от основните теми е посветена на космическите науки и авиостроенето. Доклад по темата представи пловдивчанинът Камен Козарев – доктор по астрономия от Бостънския университет в САЩ и специализант в Харвард. След като завършил Английската гимназия под тепетата, той се озовал студент в Уилямс колидж, а после записал докторантура в Бостън. В момента е трета година специализант в астрономическата обсерватория “Харвард Смитсониън”. Научните му интереси са свързани с ускорението на частиците по време на слънчевите изригвания. Освен като участник в конференцията, младият учен е в Пловдив, за да привлече студенти по програмата “Космически предизвикателства”. 

“Целта е да приближим Космоса до младите хора в България. Ако участват в програмата, която се провежда от 5 години в София, бъдещите инженери ще научат от приложна гледна точка какво представлява един сателит, кои са неговите системи и как се създават, как се изчислява орбитата на сателит и начинитена комуникация в Космоса. Програмата “Космически предизвикателства”се занимава и с търсене на живот извън Земята”, обяснява Козарев.

Стартът на “Космически предизвикателства – 2015” е през есента. На състезателен принцип ще бъде подбран екип от около 30 участници, които ще се обучават в продължение на 9 седмици. За пловдивските кадети ще има предаване на лекциите на живо, както и облекчени пътувания до София, когато това е необходимо за съвместната работа с целия екип. Иначе всеки екип може да работи и там, откъдето е, обяснява д-р Камен Козарев. Според него е ценно и това, че някои от проектите, разработени в програмата “Космически предизвикателства” впоследствие стават фирми със същия предмет на дейност. Така българска фирма създава подсистеми за наносателити – малки космически спътници с размер 10 кубически сантиметра. Изстреляни в орбита около Земята, тези наносателити се занимават с наблюдение и заснемане с търговски и научни цели.

През миналата година по същата програма в България са били разработени 4 проекта. Единият от тях е автономен безпилотен самолет. Кадетите са правили софтуер, с който летателната машина работи, обследва терен по зададена траектория и прави снимки. Резултатът е 3D карта на обследвания терен. Другият проект е на автономен мини роувър, който също се движи без оператор, заобикаляйки препятствията по пътя си. Третият е на автономен фотобиореактор за работа в Космоса, който преработва въглеродния диоксид, превръщайки го в кислород. Четвъртият проект, на който Козерев е бил ментор, е за визуализация на данни. Обработени са сателитни снимки на различни терени в България, наводнени през лятото. Направени са и интерактивни динамични карти на наводнените улици и площи.

България ще финансира космически проекти на стойност 1.4 млн. евро. Крайният срок за подаването им е 6 юли, напомни Козарев. Кои са бъдат субсидирани ще решава Министерството на икономиката. Проектите ще се оценяват от експерти на Европейската космическа агенция.