„Технология и Библия“  е темата на Хачик Язъджиян от Техническия университет, за символа на водата ще говори Диана Костова от СУ“Климент Охридски”

Студентска конференция на тема: „Православие – традиции и съвременност“ организира за пета поредна година катедрата по теология към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. Форумът ще се проведе на 19 април в сградата на Съюза на учените. Участие ще вземат студенти и докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и от Липецкий государственный технический университет, Русия. Те ще представят своите проучвания в областите: библейска археология, библеистика, патрология, християнската етика, християнската апологетика, история на Българската православна църква, догматическо богословие, литургика, църковно право, история на религиите и християнско изкуство.

 „Технология и Библия“ е нарекъл разработката си Хачик Язъджиян от пловдивския филиал на Техническия университет. За мисията на Православната църква в съвременния свят ще говори докторантът Атанас Ваташки от СУ „Св. Климент Охридски“. Темата „Запазване църковното единството на Българската екзархия след обявяването независимостта на България“ ще представи Мирослав Ангелов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. За дейността на неделните училища към храмовете „Св. Троица“ и „Св. Петка“ в Пловдив ще разкаже второкурсничката по теология от ПУ Емилия Савчева.

Докторантката от СУ Марта Георгиева ще разгледа педагогическата система на Мария Монтесори през призмата на евангелската притча за невидимо растящото семе. Колежката й Диана Костова се представя с разработката „Символът на водата в езическите религиозни традиции, християнството, исляма и в светогледната система на масонството“.