“От вашия личен успех зависи как ще се развиват нашите градове и нашата страна “, каза зам.- кметът по образованието

Университетът по хранителни технологии в Пловдив е домакин на редовното Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети. Организацията e най-голямото обединение на студентската младеж, представляваща обучаващите се над 230 хиляди студенти в страната. Организацията с председател Яна Вангелова е член и представител на Европейския студентски съюз  у нас. Най-горещите страсти ще предизвика изборът на нов председател. Единственият кандидат е досегашният лидер Яна Вангелова, която е представила платформата си за управление.

На официалното откриване на събитието бяха заместник-кметът “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” Стефан Стоянов, проф. д-р Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет, ректорът на УХТ проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков, ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева и  ректорът на АМТИИ проф. Милчо Василев.

„Уважаеми приятели, имаме едно общо предизвикателство с вас – заедно да направим така, че нашата образователна система да е по-конкурентноспособна” , каза  Стефан Стоянов в приветствието си от името на кмета на Пловдив Иван Тотев и общинската администрация.

„Като член на Европейския съюз страната ни е част от най-свободния свят, от най-големия пазар, част от най-голямата икономика на света. Българската икономика става все по-силна, безработицата е ниска, образованието се развива напред, но като че ли не толкова бързо, колкото ни се иска. Давам си сметка, че живеем в началото на 21 век  и около нас светът се променя много бързо. Но образованието и знанията, които ще получите вие и следващите поколения са в основата на развитието на България. От вашия личен успех зависи как ще се развиват нашите градове, нашата страна и колко конкурентноспособни ще бъдем”, каза още Стефан Стоянов. Според него като представители на най-голямата студентска организация младите хора трябва да вложат енергия за това образованието да бъде по-отворено към икономиката и към живота. „Добрата новина е, че то е стъпило на много стабилна основа – имаме добри средни училища, добри университети, но усилието трябва да бъде постоянно, за да бъдем по- конкурентни и да даваме сила на нашата икономика”, подчерта Стоянов.

Проф. Любен Тотев подчерта доброто сътрудничество през последните години между Съвета на ректорите, Националното представителство на студентските съвети и Министерството на образованието.

Като символичен домакин на срещата ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Динков изказа благодарност за работата на ръководството на националната организация, както и за активната дейност на Студентския съвет на УХТ. Той подчерта, че тази година УХТ отбелязва 65 от основаването си, като в момента във висшето училище се обучават над 3000 студенти в степените бакалавър, магистър и доктор.  Университетът по хранителни технологии в Пловдив е единственият специализиран ВУЗ, който  подготвя кадри в областта на хранителните технологии, хранителното машиностроене, биотехнологиите, туризма и икономиката на хранителната промишленост.