zx450y250_2029916

СОУ “Пейо Яворов” влезе в списъка на 40-те пилотни училища, в които ще бъде реализиран пилотният проект на МОН “Информационни и комуникационни технологии”. Другото училище от областта е първомайското “Асен Златаров”.

Училищата са избрани по предложение на просветните инспекторати по следните критерии – над 600 ученици, гарантиран достъп до интернет в цялото училище, повече от една паралелка в класовете от V до VII и вече изявен интерес към използването на електронните технологии в образованието.

Всяко училище ще получи безвъзмездно от МОН  късофокусен  мултимедиен проектор и миникомпютър, както и специален бюджет за закупуване на минимум 40 лаптопи, съгласно приложена спецификация . При желание и налична финансова възможност училището може да добави собствени средства, за да закупи по-висок клас крайни устройства, отговарящи на минималните технически изисквания. Те ще бъдат разпределени между учениците от един избран клас и учителите, които преподават в този клас.

Целта на проекта е в края на учебната година да се направи сравнителен анализ на успеваемостта на учениците, ползващи лаптопи в ежедневното обучение, и тези, които не ползват такива устройства. При положителен  резултат ще се направи предложение за разширяване на проекта в по-голям брой училища през следващата година.