Учениците от клуб „Зелени алтернативи“ посрещнаха мобилната лаборатория за измерване качеството на въздуха по проект COMPAIR

Сензори за фини прахови частици и трафик ще могат да отчитат данните за качеството на въздуха на територията на ОУ „Димитър Талев“. Училището е пилотно по проект COMPAIR, който цели подобряване качеството на въздуха чрез прилагане на  нови технологии за събиране на данни.  Той се реализира в България, Белгия, Германия и Гърция, където ще бъдат създадени лаборатории за гражданска наука, които да извършват измервания, анализи и оценки и да предлагат мерки, включително такива, които засягат училищните сгради и образователните инициативи в областта на опазване на околната среда. В България дейности по проекта ще се реализират в община Пловдив и Столична община.

Учениците от клуб „Зелени алтернативи“  посрещнаха мобилната лаборатория за измерване на качеството на въздуха в двора на училището. Инж. Милена Агопян от Енергийна агенция- Пловдив запозна децата с принципите на работа на отделните уреди, измерващи нивата на различни замърсители, и разясни подробно какви са целите на лабораторията. Учениците научиха за начина на работа на сензора, отчитащ интензивността на трафика – пешеходци, велосипедисти и различни видове превозни средства, и на сензора, позволяващ статично и динамично измерване на прахови частици. А накрая сами сглобиха сензори от типа „направи си сам“. Целта е учениците да се запозная с различни начини за измерване качеството на въздуха.

„Децата ще могат да се запознаят с различни начини за измерване качеството на въздуха, да повишат своите знания за опазване на околната среда, както и дигиталните си умения чрез сравняване на стойности, откриване на зависимости, разчитане на графики и таблици“, каза директорът Ирина Чолакова.