16 висши училища от страната се включват в 25-то издание на изложението, което ще се проведе на 25 и 26 февруари във филиала на Техническия университет

16 висши училища ще обявят специалностите си и условията за прием на кандидатстудентската борса в Пловдив, която ще се проведе във филиала на Техническия университет на 25 и 26 февруари. Това е 25-то издание на инициативата, в което се включват все по-малко вузове и образователни институции. Пловдивският изложител е само един – филиалът на Техническия университет, който по традиция домакинства проявата. Въпреки че основната информация за балообразуване и дати за прием на документи са в сайтовете на съответните университети, на място желаещите могат да научат подробности за учебни планове и програми по дисциплините, към които проявяват интерес.

От морската столица ще дойдат Варненски свободен университет и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. От софийските вузове се включват СУ „Св. Климент Охридски“, Техническият, УНСС, Химикотехнологичният и металургичен университет,  Висше строително училище „Любен Каравелов”, Висше транспортно училище “Т. Каблешков”, Лесотехнически и Минногеоложки университет, НБУ, Висше училище по застраховане и финанси, Военна академия „Г.С.Раковски”. Свои щандове ще имат също Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Технически университет –Г аброво, Югозападен университет ”Неофит Рилски”.

На изложението ще има и банки, които дават студентски кредити.

По традиция някои от висшите училища дават възможност по време на борсата да се подаде заявка за участие в предварителните изпити, макар че някои от тях вече проведоха първите.