Програмната акредитация – едновременно за всички вузове с един и същи профил, каза в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев

Разделяне на професионалните направления в пет групи, предвид съотношението между търсенето на образование и бъдещия пазар на труда. Това е една от промените в Закона за висше образование, която ще предложи министърът на образованието Красимир Вълчев.

„В най-голяма степен ще насърчаваме с допълнително финансиране тези направления, за които има очакван недостиг на кадри. Другите, които ще се окажат в последната група, ще бъдат с по-малък прием. Имаме два пазара с различна логика – пазар на образование и пазар на труда, и се опитваме да ги обвържем с инструментите, с които разполагаме – прием, финансиране, стипендии”, поясни днес в Пловдив министърът, който бе гост на 65-годишнината на Университета по хранителни технологии.

Промените в Закона са инициирани от обсъжданията, които през последната година и от анализа на МОН за промяна на отделни елементи в системата, уточни Вълчев. Последните години опитваме да регулираме приема в съответствие с реализацията, оценката от учебната и научна дейност, потребностите на пазара. Започнахме преструктуриране на системата на финансиране въз основа на комплексната оценка. Направихме промени в Закона за развитие на академичния състав.

След преструктуриране на системата на финансиране въз основа на комплексната оценка, регулирането на приема в съответствие с нуждите на пазара и промените в Закона за развитие на академичния състав, на дневен ред управлението и акредитацията на висшите училища. Предвижда се пакет от промени, за които, по думите на министъра, има относително съгласие с ректорите – облекчаване на акредитацията с акцент върху програмната, която да се прави едновременно за всички висши училища, които обучават в едно професионално направление, така че да има съпоставимост. Научната дейност ще играе важна роля при акредитационната оценка.

Съветът на ректорите е подкрепил идеята за договори за управление с министъра.

„Целта не е МОН да избира ректорите, те пак ще се гласуват от академичните органи на управление, а да има в договора ангажименти, които да отразяват по-широк кръг от стратегически цели и задачи за развитие на висшето училище. Не само, които ректорът поема с мандатната програма, а и по-широките обществени интереси, които понякога остават встрани. Ще настояваме да преструктурират профилите си в професионални направления, по които са силни, по които имат добра оценка и са необходими за пазара на труда. Както да инвестират в млади преподаватели и в развитие на научна дейност”, уточни Красимир Вълчев.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.