Програмната акредитация – едновременно за всички вузове с един и същи профил, каза в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев

Разделяне на професионалните направления в пет групи, предвид съотношението между търсенето на образование и бъдещия пазар на труда. Това е една от промените в Закона за висше образование, която ще предложи министърът на образованието Красимир Вълчев.

„В най-голяма степен ще насърчаваме с допълнително финансиране тези направления, за които има очакван недостиг на кадри. Другите, които ще се окажат в последната група, ще бъдат с по-малък прием. Имаме два пазара с различна логика – пазар на образование и пазар на труда, и се опитваме да ги обвържем с инструментите, с които разполагаме – прием, финансиране, стипендии”, поясни днес в Пловдив министърът, който бе гост на 65-годишнината на Университета по хранителни технологии.

Промените в Закона са инициирани от обсъжданията, които през последната година и от анализа на МОН за промяна на отделни елементи в системата, уточни Вълчев. Последните години опитваме да регулираме приема в съответствие с реализацията, оценката от учебната и научна дейност, потребностите на пазара. Започнахме преструктуриране на системата на финансиране въз основа на комплексната оценка. Направихме промени в Закона за развитие на академичния състав.

След преструктуриране на системата на финансиране въз основа на комплексната оценка, регулирането на приема в съответствие с нуждите на пазара и промените в Закона за развитие на академичния състав, на дневен ред управлението и акредитацията на висшите училища. Предвижда се пакет от промени, за които, по думите на министъра, има относително съгласие с ректорите – облекчаване на акредитацията с акцент върху програмната, която да се прави едновременно за всички висши училища, които обучават в едно професионално направление, така че да има съпоставимост. Научната дейност ще играе важна роля при акредитационната оценка.

Съветът на ректорите е подкрепил идеята за договори за управление с министъра.

„Целта не е МОН да избира ректорите, те пак ще се гласуват от академичните органи на управление, а да има в договора ангажименти, които да отразяват по-широк кръг от стратегически цели и задачи за развитие на висшето училище. Не само, които ректорът поема с мандатната програма, а и по-широките обществени интереси, които понякога остават встрани. Ще настояваме да преструктурират профилите си в професионални направления, по които са силни, по които имат добра оценка и са необходими за пазара на труда. Както да инвестират в млади преподаватели и в развитие на научна дейност”, уточни Красимир Вълчев.