Подаването на документи е до 2 юли на място, в бюрата по градове и онлайн

Media-64588-pic

Записването за редовната приемна кампания започва от утре Пловдивският университет. До 2 юли желаещите подават заявление на място в ректората, в бюрата по градове или онлайн през сайта на висшето училище. Лауреатите от олимпиади и конкурси също внасят документи и заплащат кандидатстудентска такса. Това се отнася и за явилите се на предварителни изпити.

Изпитите по 18 предмета ще се проведат от 5 до 11 юли включително. Кандидатите са задължени да носят личната си карта и компютърната разпечатка с входящия номер. Началото на всички изпити е 9  часа.

С получените положителни оценки от всички предварителните изпити може да се участва в общото класиране. Ако резултатът не удовлетворява кандидатите, те могат да се явят отново на същите изпити по време на редовната сесия. При формирането на бала за класиране се взема по-високата от двете оценки.

Кандидат-студентите, които са издържали изпит от предварителна сесия с отличен резултат – от 5.50 до 6.00, или са получили отлични оценки от международни изпити се записват като студенти в избрана от тях специалност. Същата възможност се предоставя и на кандидати с оценка най-малко „Много добър 5.00“ от предварителните изпити по музика и изобразително изкуство или от от национални и международни олимпиади и състезания, които се признават за резултат от конкурсен изпит за определени специалности.