Ако развиваме силните страни на характера и добродетелите, ще постигнем много повече в училище, каза проф. Румен Стаматов на национална конференция в Дома на културата

Едно дете прекарва в училище общо 15 000 часа – от първия училищен звънец, до завършването си. Това пресметна психологът от Пловдивския университет проф. Румен Стаматов на лекцията си „Позитивната психология и съвременно образование”, с която се откри националната конференция, организирана от Център за творческо обучение, Община Пловдив и Пловдивския университет.

„Не съм убеден, че прекарват всички тези часове в будно състояние. Едно дете не ходи в училище само да учи, то живее там. Отношенията му с връстниците са от критично значение. Вместо да се занимаваме с превенция на насилието, трябва да разглеждаме отношенията между учениците. А те няма как да са добри, без да има развита социална компетентност. Общуването между учител и ученик също изисква добри социални умения”, категоричен е проф. Стаматов.

Пред учители, директори, образователни експерти и колеги от академичните страни той говори за трите стълба на позитивната психология и за шестте категории добродетели – мъдрост и знание, кураж, човечност и любов, справедливост, въздържаност, трансцендентност. По думите му, ако развиваме силните страни на характера и добродетелите, ще постигнем много повече в училище. Проф. Стаматов обаче направи уговорката, че в юношеска възраст доминират силните страни на сърцето – общуване, щастие, благоденствие. В същото време възрастните залагат на критичното мислене и оттам идва разминаването.

„Училището е консервативна система. Това идва от ориентацията да гледаме негативните страни, която ни е зададена от обществото, и така губим ориентацията към силните. Ако изкореняваме всички слабости, не значи, че ще имаме позитивно измерение. Самите учители говорят негативно: „Омръзна ми от вас”, „Как можа да ми се падне точно този клас”, „Не се издържат”. Отговорът от другата страна е ясен и атмосферата в училище става кошмарна”, разсъждава професорът. Според него самоконтролът е ключовата силна страна, която гарантира успех. А мотивацията е вътрешният ключ, в основата на който стоЯТ любознателността и интересът.

Доц. д-р Снежина Петрова от Нов български университет представи темата “Позитивната психология за позитивно образование отвъд различията“, а психологът Ренета Венева презентира “Монтесори педагогиката в светлината на позитивното образование”.

Директорът на ОУ „Райна Княгиня” и председател на „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова разясни същността на проекта „Иновативни училища” и резултатите от него, а директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий” разказа как може да се подобри комуникацията в училище чрез облачните технологии.