Учители от ОУ „Кочо Честеменски” обмениха опит и методи за намаляване на агресията с училище „Грийн Лейн”

IMG_20160420_093553

Чек лист или таблица с положителните прояви на всеки ученик отразява позитивните постъпки на детето и допринася за повишаване на самочувствието му. Новият подход мотивира неговото желание да бъде отговорно към поведението си, да спазва училищните правила и да бъде съпричастно към другите.

Подходът се прилага успешно в училище „Грийн Лейн“, Бърнард Касъл, Великобритания. Началните учители от ОУ „Кочо Честеменски” Теодорка Геленчева, Десимира Миланова, Стефка Радева и педагогическият Златка Драгнева посетиха преди няколко дни училището партньор по проект „Транснационално сътрудничество и споделяне на добри практики за подобряване на качеството на образование”.

Основната тема на второто поред обучение е запознаване и  споделяне на методи за намаляване на агресията сред учениците. Учители от двете страни споделили проблемите, които срещат в педагогическото си ежедневие и похватите за решаването им.

IMG_20160418_145817

Изграждане на позитивна среда и „златни” правила на общуване, насърчаващи послания за повдигане на тонуса, но и за провокация на детското мислене, са част от британските методи. На учениците се делегирали права и отговорности, за да могат да изградят стратегии за взаимопомощ и сътрудничество.

За децата от 1 до 4 клас се организирала асамблея, чрез която се отразявали значими събития и дати от историята на страната. Деликатно се свързвали с личните празници на учениците, като например рождените дни.

Положителните прояви на всеки индивидуално и на класа като цяло се отчитали чрез различни техники – „Значка за високи учебни постижения през деня“, „ Светофар” – зелен семафор за прилично поведение, жълт семафор за внимание и червен –за нарушение на правилата за поведение.  Детето само имало задължението да оцени поведението си като постави снимката си в съответния сектор.

Британските педагози разработвали и програми за психологическа подкрепа на учениците: „Малка книжка за големия гняв“, „ Бъди себе си“, Как да се успокоя“, в които се набелязвали стратегии за справяне.

В помощ за семействата пък била поредицата „ Пътеводител за родители”, която съдържала препоръки, които да подпомогнат отношенията помежду им: „  Детето ми е тъжно…Какво да направя ?”, „  Как да подготвим детето си за първия учебен ден ?”, „ Мишка срещу книжка или 19 идеи как да накарате детето си да чете”.