20150515_093816

Българският език е с повече часове в 12-и клас. Досега зрелостниците нямаха часове по математика, а вече са предвидени. Историята пък няма да е задължителна във втория гимназиален етап. Досега е имало часове в 11 клас. Това става ясно от проектонаредбата за учебния план, публикувана за обсъждане до 9 ноември на сайта на министерството на образованието.

В основната степен учебните предмети, изучавани в задължителните часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи, са едни и същи за всички видове училища и се определят с рамков учебен план. Според него български език и литература се учи 910 часа от 1 до 4 клас. Математиката е 262 часа.

Учебните планове по новия документ влизат в сила за учениците, които през 2016/2017 г. постъпват съответно в 1 и 5 клас, учениците, които през 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 постъпват в 1, 5 и 8 клас, както и учениците, които през 2020/2021 постъпват в 8-и клас.

До 40 учебни часа седмично от задължителната и избираемата подготовка са записани за обучението чрез работа (дуалната система) в 11-и и 12-и клас. В часовете се включва и времето за практика на определеното работно място. За останалите са от 22 (за първокласниците) до 32 (от 8-и до 12-и клас). Учебните седмици от 1 до 3 клас са 32, а от 4 до 6 – 34. 36 са учебните седмици от 7 до 11 клас, 38 – в 11 клас, и 31 – за 12 клас. В професионалните гимназии и в паралелките за придобиване на професионална подготовка две седмици са предвидени за производствена практика.

Това всъщност е крачка назад от обявеното миналата седмица първокласниците да приключват чак на 15 юни. Според последния вариант краят на учебната година за тях ще е в края на май.

За всяка учебна година министърът утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата, пише в проектонаредбата за учебниците. Списъкът на учебниците се публикува на сайта на МОН. От 1 до 10 декември издателствата, които ще разпространяват одобрените учебници, подават документи за включване в списъка.