Координаторът на проекта Стоян Зайков с изявени ученици от професионалните паралелки на гимназията.

 

Координаторът на проекта Стоян Зайков с изявени ученици от професионалните паралелки на гимназията.
Координаторът на проекта Стоян Зайков с изявени ученици от професионалните паралелки на гимназията

 

Британският опит в сферата на професионалното ориентиране ще бъде приложен в ОМГ „Акад. Кирил Попов”. Елитната гимназия работи по проект с „Телус груп” за кариерно ориентиране в сферата на информационните технологии на ученици между 13 и 19 години.

„Проектът е иницииран още от есента на 2012 година. Тогава беше обявена схема за финансиране на такъв вид проекти, където ние трябваше да трансферираме  авангарден, водещ опит в европейските условия  в сектор  информационни технологии. Тази схема ни даде възможност нашата гимназия да осмисли един много добър опит, които имаме през годините. Но този опит трябваше да срещне нови предизвикателства. Връзката между училище и работодатели трябва да бъде затвърдена. Проектът ни даде трансфер на добри практики от Англия. Идеите, които разработихме са страшно много”, сподели координаторът му Стоян Зайков.

По проекта е тествана професионалната подготовка на учениците, определена е водещата роля на родителите и нашите ученици и са проведени анкети. Допитване е направено и до работодателите.

„ Английският опит ни даде да разберем, че трябва да преосмислим явлението ученически стажове при работодателите. За съжаление, в нашите национални условия работодателите отсъстват.  Затруднено е присъствието на ученика във фирмата. По сегашния вече остарял закон работодателите присъстват при нас само като членове на комисии”, коментира още Зайков.

Именно затова Математическата гимназия прави кариерен център, който е първият подобен в средно училище. Целта е фирмите да идват на място, за да оферират работни места и стажове пред учениците.

 

proekt1-1

proekt1-2