Двете страни ще си сътрудничат в посока професионална квалификация и кариерно развитие в областта на публичната администрация

Тригодишен меморандум за сътрудничество подписват Община Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство. Решението за сключване на споразумението в областта на публичната администрация предстои да бъде гласувано на сесията на Общинския съвет на 13 октомври.

Осигуряване на шанс за реализация на студенти чрез посещения на място, среща с практици, организация на учебни и следдипломни стажове и практики, както и на трудови борси е записано в меморандума. Двете страни ще провеждат публични лекции и дискусии, ще си партнират при осъществяване на анализи, проучвания и изследвания в областта на местното самоуправление.

В документа е заложено също провеждане на обучения, конкурси, конференции и събития за представяне на иновативни подходи в сферата на публичния сектор, както и съвместно кандидатстване по програми и проекти.