Искането за зрелостен изпит по математика на Асоциацията на индустриалния капитал е заради ниската производителност на България

Министерството на образованието и науката засега не предвижда въвеждането на задължителна матура по математика, каквото искане отправи Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Министър Красимир Вълчев поясни, че на този етап няма да се предлага промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, което не означава, че МОН не се вслушва в становището на бизнеса, но ще търси други инструменти, с които да мотивираме интереса на учениците към математиката. Той добави, че от догодина за първи път ще има външно оценяване по математика след десети клас. По думите му занапред ще се залага на повече интердисциплинарност, а не толкова само на знания по определени предмети.

Красимир Вълчев посочи като добър индикатор ръстът на учениците, които тази година са пожелали да се явят на матура по математика, макар техният брой да е все още малък. 60 на сто от заниманията по интереси в училище са свързани с математиката, техниката и природните науки.

Припомняме, че рредседателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев поиска задължителна матура по математика за всички зрелостници преди началото на Общото събрание на международния координационен съвет на организациите на работодателите вчера. По думите му това би било от полза и самите ученици, защото това са добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях. Налагането на мярката е нужно, заради ниската производителност на България, която продълвава да изостава сериозно спрямо останалите страни от Европейския съюз и да бъде на последно място по този показател.

Основен проблем на работодателите е и наемането на персонал – 68 % изпитват трудности при намирането на подготвени служители.