Процедурата за предложения е отворена до 27 юли

DSCF5389

Проекти на обща стойност 1 млн. лева за образователна интеграция на деца от етносите ще финансира просветното министерство. Общини, училища и детски градини от цялата страна могат да кандидатстват за подкрепа, като крайният срок за подаване на предложенията е 27 юли. Едната възможност, за която ще се отпускат средства, е за равен достъп до образование. Пари ще се дават също за подобряване на учебната и възпитателната среда, за адаптация на деца в детските градини и на ученици от началните класове, за които майчиният език не е български.

Финансов стимул ще получават и онези детски и учебни заведения, които предложат проекти за запазване и развитие на културната идентичност на етносите, както и за ефективна работа с родителите на тези деца с цел намаляване броя на отпадащите. Привличането на родители в училищните настоятелства също ще се подкрепя финансово.