Експерти дебатираха предизвикателствата пред съвременното дистанционно приобщаващо образование в рамките на проект по програма „Еразъм+”

Обучението в електронна среда е повишило мотивацията сред учениците с интелектуални затруднения, показва проучване на Пловдивския университет

Мобилно приложение събира добри практики, интелектуални ресурси, информация, свързана с конкретни случаи от практиката, и обучителни сценарии за работа с деца със специални образователни потребности. Компютърната програма е  създадена по проект „Посланици на приобщаващото образование” на програма „Еразъм+”, резултатите от който бяха представени на събитие в градината на хотел „Империал”. Заради противоепидемичните мерки и множеството желаещи да вземат участие в проявата, организаторите от Пловдивския университет и Националната асоциация на работещите с хора с увреждания избраха да направят срещата под открито небе.

Учители по общообразователни предмети, психолози и ресурсни педагози, директори на центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, университетски преподаватели и просветни експерти се включиха в дискусията на тема: „Предизвикателства пред съвременното дистанционно приобщаващо обучение”.

Според проучване на Пловдивския университет, в което са взели участие 148 педагогически специалисти от България, и 63 от Турция, 84% приемат приобщаващото образование като предизвикателство. А според 75 на сто то може да се случи и във виртуална среда.

Именно в подкрепа на учителите са създадени две ръководства и наръчник с методически насоки, практически упражнения, разгледани са различни стилове на обучение, съобразно сензорните увреждания.

„Целта е да бъде подпомогнат учителят, който работи с ученици с интелектуални затруднения. Заложили сме на учене чрез правене, учене с емоции, учене с малки стъпки, включването на доброволци – студенти от последни курсове по специална педагогика, като асистенти на учителя. Разработили сме приобщаващи педагогически практики”, поясни проф. Дора Левтерова от Пловдивския университет, която е координатор на проекта.

Колегата й проф. Галин Цоков се включи онлайн в дебата и представи анализ за това как онлайн обучението по време на КОВИД-19 се е отразило на децата със СОП. Според проучване сред 130 педагогически специалисти и 100 ученици с допълнителна подкрепа, виртуалната класна стая е повишила мотивацията при 32 на сто от учениците с интелектуални затруднения, а процентът на незаинтересованите е спаднал от 25 на 15. Той даде конкретен пример със 7-годишно дете с умерена умствена недостатъчност, което по време на обучението от разстояние по желание е получавало допълнителни материали за работа, научило се е да групира и оцветява, да разпознава дясна и лява ръка. Първолакът не отказвал да изпълни нито едно от заданията на учителя, което говори за личностно процъфтяване, коментира проф. Цоков. 11-класник аутист всяка сутрин се включвал в учебните часове, разговарял с учителите, търсел информация по история и география, развивал теми по английски и правел проекти от информационни технологии. Семейството му е категорично, че идната учебна година той ще се обучава в дистанционна форма.

Андреан Лазаров от НАРХУ, който е музикален педагог по образование, посочи добри примери за това как адекватното обучение на децата със СОП дава изключителни резултати. Той препоръча на колегите си да търсят силните, а не слабите страни, за да развиват индивидуалния потенциал на всяко от тях. Лазаров води майсторски класове към Националната консерватория в Париж и разказа историята на Мишел Антони, който е с 95% загуба на зрението и лека форма на аутизъм, но вече печели световни клавирни конкурси. Момчето имало изключителен слух и буквало се преобразявало, когато застане зад пианото. Като се прибавят упоритият труд и безбройните часове свирене, Мишел постигнал изкючителни резултати.

Наръчникът и едно от ръководствата по проекта съдържат полезни насоки относно принципите на приобщаващото образование, както и пречките, с които учителите биха се сблъскали в класната стая, съдържат полезна информация, ресурси и стратегии, които ще им позволят да интегрират и подкрепят успешни практики.

Опитът от класната стая на преподавателите от СУ “Паисий Хилендарски” e в основата на създаденото по проекта второ ръководство, чиято цел е да осигури партньорска подкрепа между учители в различни училища.

Ресурсите по проекта могат да се ползват напълно безплатно след регистрация на сайта:

https://inclusive-ambassadors.eu/elearning/course/index.php?categoryid=2

Материалите са на български, английски, нидерландски и турски език.