За „Медицина“ балът продължава да е висок, последният влиза с 31.02

Медицинският университет прие 24 кандидат-студенти платено обучение. На обявеното днес първо класиране за магистърските специалности най-висок продължава да бъде балът за „Медицина“. Първият приет срещу заплащане е с 31.96, а последният – с 31.02. Максималният бал за „Стоматология“ е 27.50, а минималният – 24.60. Най-нисък максимален и минимален бал е постигнат за „Фармация“ – 26.48 и 24.44.

Срокът за записване е от 24 до 27 август.

Таксите за “Медицина” на студентите от първи до четвърти курс са 1200 държавна поръчка и 10 330 лева за платено обучение. Студентите в пети и шести курс заплащат, съответно 950 и 10 080 лева. За “Стоматология” таксата за първи-четвърти курс в държавна поръчка е 1200 лева, а 8680 – за платено. Петокурсниците и шестокурсниците заплащат 950 и 8430 лева. 1200 лева е таксата за приетите по държавна поръчка фармацевти от първи до четвърти курс, а тези в платено внасят по 9564 лева. Студентите в пети и шести курс плащат по 950 и 9314 лева.

В Медицинския колеж днес е последен ден за записване на приетите на трето класиране. Най-висок е максималният и минималният бал за помощник-фармацевтите – 23.98 и 23.72.

Медицински университет се класира сред първите 23 консорциума в Европа с одобрени проекти по пилотна покана на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).  МУ-Пловдив и още 5 университета в България са част от одобрените стратегически консорциуми. В рамките на проекта i2i ще бъдат обучени около 800 студенти и 300 служители на партньорските висши училища, 100 преподаватели ще добият опит чрез менторски модели, ще бъдат внедрени 20 регионални и транснационални инициативи за обучение и наставничество. Предвижда се организиране на 30 събития и стартиране на нови предприемачески обединения между бизнеса и академичните партньори.