image

„Училищното образование може да бъде задължително, само когато е безплатно. Това означава, че следва да се осигури финансиране за обхвата на 4-годишните в предучилищни групи. Издръжката на едно дете в предучилищна възраст е в рамките на 280 лева годишно, което означава 18-19 млн. лв. от МОН, за да стане тази форма напълно безплатна. Образованието е единственият шанс за излизане от гетото, за работно място, за по-високи доходи, за успех, така че инвестициите трябва да бъдат направени на първо място в образованието”. Това заяви омбудсманът Мая Манолова на Национална кръгла маса по проблемите на етническата интеграция, която се проведе днес в Асеновград. Форумът бе организиран по инициатива на вицепремиера Валери Симеонов и в него участваха още заместник-министрите на образованието Деница Сачева, на труда и социалната политика Росица Димитрова, кметове на общини, МВР, експерти от държавни институции и НПО сектора.

Мая Манолова подчерта, че картината на образователната система у нас е тревожна, защото от нея най-често, поради липса на средства за дрехи, обувки, учебни помагала, отпадат децата от малцинствата и от бедните семейства. Тя припомни последни данни, според които всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. България е на трето място в ЕС по брой на млади хора, които нито работят, нито учат – 170 000. Заетите с начално образование са едва 0,7%, с основно – 5,2%, докато със средно са 58,3%”, очерта картината в цифри Манолова.

Другата съществена причина, която омбудсманът посочи за ранно отпадане от училище, е липсата на мотивация за част от ромските деца. Според статистиката само 14% от ромите говорят български език у дома.

По-късно тя посети ромската махала в Асеновград и се увери, че децата масово не знаят български език.

Омбудсманът предложи на представителите на министерствата да спрат плащанията на кметове, които закриват училища, защото, по думите й, “това е нонсенс в контекста на механизъма за обхващане на всички деца в училище”.