Центърът за биотехнологии и здравословни храни, предложени от пловдивските висши училища, има шанс за финансиране, заяви министърът на образованието

Студентите от ЮАР в Аграрния университет не пропуснаха да си направят снимка с министър Красимир Вълчев и го поздравиха на български.

Българските вузове и научни организации имат потенциала да участват в усвояването на средства по бъдещата научноизследователска програма „Хоризонт Европа”. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заключителната сесия на конференцията „Храни 2030 – изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“ в Аграрния университет.

По думите му Европа все повече започва да говори за качеството на храните, устойчивост, биоразнообразие, което трябва да съхраним благодарение на науката и разчитаме да се справим с предизвикателствата в тази област. От изключително значение са образованието, инвестициите в умения, развитието в по-голям мащаб, цифровизацията и отворената наука и иновациите, които да отговорят на обществените нужди и очаквания, на социалните и глобални предизвикателства, подчерта министърът.

Вълчев отбеляза, че научните изследвания до 2030 г. и след това ще играят значима роля за подобряване на устойчивостта, етиката и многообразието на хранителните системи, включването на гражданското общество в тях, както и за подобряване здравето на хората. Той допълни, че българските учени и бизнесът трябва да работят съвместно и в рамките на транснационални проекти.

Жан-Ерик Паке, директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ в ЕК, представи предложението за следващата Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации – „Хоризонт Европа“. То предвижда почти 100 милиарда евро програмно инвестиране в научни изследвания и иновации за седем годишен период (2021-2027). От тях 10 милиарда са за изследвания в областта на храните.

Министър Вълчев увери, че Министерството на образованието и науката на България подкрепя Декларацията и Призива за действие на инициативата „Храни 2030“ от конференцията. Той отбеляза, че настоящата Национална стратегия за развитие на научните изследвания е насочена върху специфична приоритетна област “Подобряване на качеството на живот – храна, здравеопазване, биоразнообразие, околна среда, градска среда и транспорт”.

Средствата ще бъдат усвоявани на проектен принцип.

Относно отпадналия проект за Център за биотехнологии и здравословни храни, подаден от УХТ и подкрепен от ПУ, Аграрния и Медицинския университет, министър Вълчев заяви, че МОН ще предложи промени в оперативната програма и критериите за избор, така че да може да финансираме допълнителни проекти.

„Пловдивският е първа резерва. Беше класиран на второ място и съвсем малко не му достигна. Надявам се, че ще можем да го финансираме”, каза министърът.

Над 300 участници, включително политици, водещи изследователи и експерти дискутираха върху темите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие в областта на храните. Освен пленарнитe и паралелнитe сесии, по време на конференцията бе открита изложба “Наука и иновации в сферата на храните”, демонстрираща иновативни изследователски проекти, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии. Министър Вълчев дегустира биопродукти, представени от изложителите.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.