Центърът за биотехнологии и здравословни храни, предложени от пловдивските висши училища, има шанс за финансиране, заяви министърът на образованието

Студентите от ЮАР в Аграрния университет не пропуснаха да си направят снимка с министър Красимир Вълчев и го поздравиха на български.

Българските вузове и научни организации имат потенциала да участват в усвояването на средства по бъдещата научноизследователска програма „Хоризонт Европа”. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заключителната сесия на конференцията „Храни 2030 – изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“ в Аграрния университет.

По думите му Европа все повече започва да говори за качеството на храните, устойчивост, биоразнообразие, което трябва да съхраним благодарение на науката и разчитаме да се справим с предизвикателствата в тази област. От изключително значение са образованието, инвестициите в умения, развитието в по-голям мащаб, цифровизацията и отворената наука и иновациите, които да отговорят на обществените нужди и очаквания, на социалните и глобални предизвикателства, подчерта министърът.

Вълчев отбеляза, че научните изследвания до 2030 г. и след това ще играят значима роля за подобряване на устойчивостта, етиката и многообразието на хранителните системи, включването на гражданското общество в тях, както и за подобряване здравето на хората. Той допълни, че българските учени и бизнесът трябва да работят съвместно и в рамките на транснационални проекти.

Жан-Ерик Паке, директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ в ЕК, представи предложението за следващата Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации – „Хоризонт Европа“. То предвижда почти 100 милиарда евро програмно инвестиране в научни изследвания и иновации за седем годишен период (2021-2027). От тях 10 милиарда са за изследвания в областта на храните.

Министър Вълчев увери, че Министерството на образованието и науката на България подкрепя Декларацията и Призива за действие на инициативата „Храни 2030“ от конференцията. Той отбеляза, че настоящата Национална стратегия за развитие на научните изследвания е насочена върху специфична приоритетна област “Подобряване на качеството на живот – храна, здравеопазване, биоразнообразие, околна среда, градска среда и транспорт”.

Средствата ще бъдат усвоявани на проектен принцип.

Относно отпадналия проект за Център за биотехнологии и здравословни храни, подаден от УХТ и подкрепен от ПУ, Аграрния и Медицинския университет, министър Вълчев заяви, че МОН ще предложи промени в оперативната програма и критериите за избор, така че да може да финансираме допълнителни проекти.

„Пловдивският е първа резерва. Беше класиран на второ място и съвсем малко не му достигна. Надявам се, че ще можем да го финансираме”, каза министърът.

Над 300 участници, включително политици, водещи изследователи и експерти дискутираха върху темите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие в областта на храните. Освен пленарнитe и паралелнитe сесии, по време на конференцията бе открита изложба “Наука и иновации в сферата на храните”, демонстрираща иновативни изследователски проекти, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии. Министър Вълчев дегустира биопродукти, представени от изложителите.