6-класничка представи презентация за учителя по физика Теодосий Теодосиев в състезанието на СУ „Софроний Врачански”

DSC09542

Възрожденският строител, архитект и скулптор Кольо Фичето донесе първа награда на Ана Лимонова в конкурса за мултимедийна презентация за народните будители, организиран от СУ „Софроний Врачански”. Журито й присъди заслужено челното място за идеята да проследи живота и делото на човека, който на 36 години вече е общопризнат майстор от целия дюлгерски еснаф. Името на Никола Фичев носи морският нос Колю Фичето в Антарктика. Оригиналната презентация за изкусения майстор строител, характеризиран убедително като будител, събра овациите на публика и оценяващи.

Ученици от среден и горен курс взеха участие в конкурса, но след селекция до финала бяха допуснати 10. В началото на състезанието водещият Васил Ганчев представи регламента и критериите за оценка – подбор и точност на информацията за Българското възраждане и за будителите, техническо изпълнение и графично оформление, умения за публично представяне.

DSC09531

Важно условие, което участниците се стараеха да спазват, беше да не четат слайдовете, а да правят коментари по тях. Учениците от пети, шести, седми и единадесети клас представиха живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, Христо Ботев, Христо Данов, Баба Тонка, Райна Княгиня.  Най-високо оценени бяха тези презентации, в които авторите изразяваха личното си отношение към фактите и даваха съвременна оценка на будителите. Особен интерес предизвика презентацията на Габриела от 6 клас за Теодосий Теодосиев – учителят по физика от Математическата гимназия в Казанлък и ръководител на школа по приложна математика и физика, истински съвременен будител и вдъхновител на младите.