СУ „Хр.Г.Данов” въвежда системата „Аз мога” за мотивация чрез състезателна игра

ou8v8ekx-1-0

Книжка за постижения заема мястото на бележника в начален курс. Децата от 1 до 3 клас в СУ „Хр.Г.Данов” ще трябва да събират части от стикери по всеки предмет при постигнати резултати, които да залепят на съответното място в книжката. Системата за мотивация „Аз мога” е разработка на Вера Трендафилова, като идеята е чрез поощрение и игрови подход с елемент на състезание децата да подобряват постиженията си.

“Според новия закон бележнците в начален етап отпадат, но все пак трябва да се намери адекватен начин за оценяване. Децата се мотивират и от най-дребните неща, затова заложихме на стимулите”, обяснява директорът на училището Гергана Аврамова.

Условие на системата „Аз мога“ е да се прилага в целия клас. Комплектът за всяко дете съдържа мотивационна книжка и набор от стикери, опаковани в пликче с етикет за името му. Детето получава книжката, а пликчето със стикерите остава у учителя.

За цялата група има общо табло на постиженията, което съответства на броя на децата в класа.  Върху него са   закрепени наградите за успешно завършилите срока- магнити. В края на таблото има легенда, която пояснява за какви постижения се получават стикерите. Когато наградата бъде дадена на детето, под нея се  изписва името на носителя и резултата.

Всяка страница от книжката се отнася за един учебен предмет – български, математика, роден край, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание, самоподготовка.  Основната част от  страницата  е отредена за залепяне на стикерите. Te са четири на брой, сглобяват се на принципа на мозайката и се получава любим анимационен герой.

Книжката съдържа четири страници за кореспонденция, наречени „Чат“. Там се записват съобщения, пояснения и коментари от учителя към родителите.

Всички деца получават награда – магнитче. На мястото на магнитчето се пишат точки, равни на броя на събраните стикери. Ако по осемте предмета детето е попълнило четирите части от стикера, получава максималния брой точки.

„По този начин се създава конкурентна среда в класа. Точките на общото табло са различни за всеки ученик, в зависимост от това колко се е старал. Иван ще има 8 от 8. Кирил ще получи 6 от 8, но пак ще вземе награда. Това обаче е знак за Кирил, че има още какво да работи и за родителите му как се справя”, пояснява Гергана Аврамова.

tablo