Студентите тази година с 2700 по-малко заради орязания прием във висшите учебни заведения

Във ВУЗ-овете през 2019 г. ще бъдат приети около 54 хил. студенти, като в това число влизат местата за магистри и докторанти. Сметката показва, че в орязания план-прием  местата ще бъдат с 2700 по-малко в сравнение с 2018 година. Приоритетни остават инженерните специалности в техническите направления и в природните науки. От МОН заявиха, че мярката се налага заради разминаване между броя на нужните специалисти и приетите студенти.

“Обществената загуба ще бъде много по-голяма, ако не осигурим специалисти. Броят на завършващи ученици е един и същ, ние не можем да го променим. Трябва да направим така, че да насочим по-голямата част от тях към инженерно-техническите професионални направления”, каза днес образователният министър Красимир Вълчев.

Влизат в сила и промените в средното образование. За първи път през следващата година учениците в X клас ще полагат изпит за завършване на първи гимназиален етап, според новия Закон за предучилищното и училищното образование. Удостоверението за него ще включва оценките от 8. клас до 10.клас.

В дипломата на тези ученици, когато завършат 12. клас през 2022 г., ще бъдат вписани окончателните оценки от изучаваните от тях предмети в 11 и 12. клас. Това ще се отнася за всички гимназии, независимо дали са профилирани или професионални, в дипломата на учениците за 12 клас ще са оценките по български език, математика, физическо възпитание, гражданско образование и по чужд език. В професионалните гимназии чуждият език обаче ще бъде по професията, съобщи днес на пресконференция заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя уточни, че на  вчерашната среща със Съвета на ректорите и е станало ясно, че при кандидатстването на учениците в университет могат да бъдат използвани и оценките от първия гимназиален етап, вписани в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

Няколко са вариантите при кандидатстване във висшите училища, като университетите “ще преценяват дали да вземат оценката от матурата, от дипломата за средно образование, ако съвпада с профила, или да се вземе оценката от първия гимназиален етап”, обясни Михайлова.

Удостоверението за първия гимназиален етап е абсолютно легитимен документ, който показва постигнатите резултати от курса за обучение в осми, девети и десети клас по предметите в общата и в избираемата подготовка, заяви заместник-министърът.

Министър Красимир Вълчев даде пример за ученик, който иска да кандидатства в университет с история, като обясни, че “независимо дали той приключва с изучаването на история в десети, 11. или в 12.и клас, ученикът ще може да кандидатства с история”.

Дипломата за средно образование е единствената, в която има среден успех от курса на обучение, който се вписва, но само за оценките от 11 и 12.клас, обобщи Михайлова. Тя информира, че този нов вид на дипломата за средно образование ще влезе в сила през 2022 г., но през новата учебна година, която предстои, ще започнат десетокласниците, които в следващата година ще завършат с удостоверение за първия гимназиален етап.

По повод на притеснения на родители, дали трябва да местят децата си след десети клас, за да имат оценка в дипломата, министър Вълчев коментира, че “не трябва, защото независимо кога са приключили – в 10, 11 или в 12.клас, с изучаването на един предмет, ще имат оценка за кандидатстване във висше училище”.

Първият випуск, който ще завърши по новата учебна програма и структура, в 2022 г. ще е в 12.клас, а през 2020 г. ще завърши десети клас, информира министър Вълчев. През 2022 г. ще е първият випуск у нас с такава нова диплома за средно образование, допълни Таня Михайлова.

Според новия училищен закон учениците в 11 и в 12. клас изучават профилирани предмети, има и нов вид училища – обединени, които са до десети клас. Сега обединените училища в страната са 68, но догодина ще са с 3 повече, каза Михайлова. Тя уточни, че учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас.

Министър Вълчев припомни, че по стария Закон за народната просвета свидетелство за управление на превозно средство се получаваше след завършено основно образование, а по новия закон ще се получава след завършен десети клас.