Подаваме ежемесечни справки за извинени и неизвинени отсъствия, по-логично е класните да изискват амбулаторен лист, а не да се разпространяват лични данни в мрежата, коментират школските шефове

19231.w470

Джипитата да пращат всеки амбулаторен лист за извършен преглед по електронен път в Регионалната здравна инспекция, за да се сложи край на фалшивите извинителни бележки. Идеята е на РЗИ, която ще сверява данните с постъпилите бележки в школата, за да се установи дали болничните са истински. При констатирано разминаване на данните, значи ученикът не е бил болен и е отсъствал безпричинно. Тогава ще му се начисляват неизвинени отсъствия.

Контролът обхваща, както семейните лекари, така и центровете за неотложна и спешна помощ. В края на август РЗИ ще разпрати до джипитата писма, с които ги задлъжава да пускат копие от амбулаторния лист по електронен път. Извинителната бележка ще се сравнява с него, за да установи дали е фалшива или не. Извън обсега на предстоящите проверки остават частните лекарски кабинети. Там обаче ходят най-много ученици, той като за прегледите не се изискват направления.

Абсолютно ненужно хабене на ресурс. Натоварват се допълнително хора и институции, което няма да доведе до никакъв резултат. Това са кухи мерки, да не говорим, че разпространяването на лични данни, каквито са амбулаторните листове, по мрежата, е недопустимо, коментират училищни директори. И припомнят, че към момента са длъжни да подават ежемесечна справка за броя извинени и неизвинени отсъствия на учениците си. Според тях е много по-логично класният ръководител да има право да изисква амбулаторен лист, ако се усъмни, че бележката е фалшива.

Как РЗИ ще докаже дали едно дете е ходило реално на преглед или не. Как ще става сравняването – с папката с амбулаторни листове в училище ли? Докато има търсене, ще има и предлагане. Ако искаме да намалим броя на отсъствията и децата да са наистина в училище, трябва да работим за решаване на проблема, а не да подхождаме с кухи административни мерки, коментират още школските шефове.

Проблемът за извинителните бележки и амбулаторните листове не е от вчера. Миналата есен джипитата скочиха срещу идеята на МОН учениците да извиняват отсъствията си по медицински причини не чрез извинителна бележка, а посредством амбулаторен лист. Мотивът беше, че исканата мярка е незаконосъобразна и представлява грубо нарушение на конфиденциалността, категорични заявиха от Сдружението на общопрактикуващите лекари у нас. Предложението на образователното министерство бе аргументирано с твърдението, че ако амбулаторният лист влезе в сила като документ за извинение на отсъствия, ще се спре фалшификацията на извинителни бележки. От Сдружението опонираха, че в амбулаторния лист, издаван от джипито, се съдържа лична информация за здравето на даден пациент и до нея не може да има достъп всеки.

В крайна сметка бе взето решение извиняването на отсъствията на учениците по болест да става с медицинска бележка, в която лекарите посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.