Събитието бе в рамките на кампанията „С очи за природата“ на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование

Как се събират разделно отпадъци и какво представлява рециклирането научиха деца със специални образователни потребности от учебни заведения в Пловдив и областта. Организатор на инициативата, която е част от кампанията „С очи за природата“,  е на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование.

По-големите учениците, с помощта на ресурсния си учител, презентираха пред останалите своите проекти по темата. Те разказаха как и под каква форма влизат в домовете ни стъклото, пластмасата и хартията и какво се случва с тях, когато станат негодни за употреба. След това всички заедно приложиха новите знания под формата на двигателна игра за разделно изхвърляне на отпадъци.

Най-вълнуващият момент бе акцията по засаждане на цветя и храсти в „споделената градинка“. Ученици и учители се забавляваха, докато оформят дупчици в пръстта, поставяха коренчета и поливаха растенията. А на финала оформиха декорации от бели камъчета. Събитието завърши със създаването на макет “Зелена и чиста планета” от отпечатъци на детски ръце. За финал всички получиха медал за принос към опазването на околната среда.