Ако проектът бъде одобрен от МОН, децата ще учат сутрин само български, математика и английски, а следобед остават музика, рисуване, физическо и технологии

ОУ „Димитър Талев“ ще посрещне родители на бъдещи първокласници в Дните на отворените врати, които ще се проведат от 17. до 19. април. Класните стаи ще бъдат отворени, което ще даде възможност на желаещите да се запознаят с условията на обучение. Иновативни методи на преподаване и организация на учебната среда ще бъдат представени на родителите в учебни часове по български език и литература, математика, английски език. Те ще могат да присъстват и на дейности от целодневната организация – самоподготовка, организиран отдих и спорт, занимания по интереси.

Втора учебна година училището  е част от проекта „Иновативни училища” на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”.  Училището кандидатства и за включване в Списъка на иновативните училища на МОН за учебната 2018/ 2019 година. Ако бъде одобрен проектът му, две от общо шестте паралелки с първокласници ще бъдат иновативни. Сутрин децата ще учат само български, математика и английски, като след всеки час следва самоподготовка. Целта е сутрин, когато са по-концентрирани, да получават нови знания, които веднага след часа да затвърждават с упражнения. Междучасието ще е доста по-голямо от обичайното – половин час. За следобед остават часовете по музика, изобразително изкуство, физическо и технологии, както и заниманията по интереси. Проектът е съгласуван от РУО.

„Знаем колко се притесняват и вълнуват родителите при избора на училище. За тях е от изключително значение да имат реална представа за образователната среда, организацията на учебния процес, пропускателния режим, материалната база, храненето. За трета учебна година организираме Дни на отворените врати, за да може родителите да са убедени, че са направили най-точния избор преди да подадат документи”, коментира директорът на ОУ „Димитър Талев“, Ирина Чолакова.