dav

Библиотечно-информационният център е с нови компютри и Wi-Fi. Изградени са две детски площадки в двора за целодневната организация

Иновативното училище открива учебната година с мотото: “Направи добро!”

dav

Два розариума ще посрещнат децата на ОУ „Райна Княгиня” за 15 септември. Цветните алеи в двора, оформени през лятната ваканция, са сред новостите за предстоящата учебна година. За целодневната организация на обучение са изградени и две детски площадки с ударопоглъщаща настилка. Инсталирани са и два допълнителни фитнес уреда, с което спортните съоръжения на открито стават общо четири. През студените месеци децата тренират в закрития фитнес, който училището оборудва още преди няколко години.

ОУ „Райна Княгиня” е сред деветте пловдивски училища, които получиха статут на иновативни. Министерството на образованието и науката предложи 185 училища да бъдат включени в списъка на иновативните в България след одобрение от Министерския съвет.

Под мотото „Аз променям”  училище „Райна Княгиня” наесен ще въвежда иновации за втори и трети клас, като поетапно за четири години ще бъдат обхванати всички ученици от първи до седми клас.

„Ние вече сме апробирали модела. Преди четири години поставихме началото и популяризирахме успешните си практики не само в Пловдив, но и в страната. Още преди Законът за предучилищното и училищното образование да институционализира този тип училища като иновативни. Убедени сме в ефикасността на прилаганата иновация. Констатирали сме, че обучителните резултати на учениците се повишават, те са по-спокойни, създават приятелства, споделят, агресивните прояви рязко намаляват”, заяви директорът Мария Гайдарова.

От няколко години насам училищната среда е организирана по различен начин. Тъй като чиновете и редиците създават усещане за първо и последно място, модулните маси и чинове на децата са организирани в групи. Всяка класна стая е въвела свои „Златни правила”, които се спазват безусловно. Учителите са квалифицирани как да организират учебния час, като използват иновативни методи на преподаване с акцент върху груповата работа и проектно ориентирания подход. Задължителен елемент е прилагането на информационните технологии, класните стаи са снабдени с интерактивни дъски и мултимедийни проектори, въведени са и облачните технологии.

library_new

Библиотечно-информационният център е напълно обновен за 15 септември. Книжният фонд е обогатен, обновени са компютрите, има и Wi Fi. Идеята е след като получат задание от учителя, децата да могат да отидат в центъра и да подготвят проекта си.  Във фоайетата пък са заложени места, където да излагат творбите си, да правят тематични изложби, свързани с техни инициативи.

„Всеки час трябва да бъде атрактивен за децата и да дава възможност да развиват силните си страни, уменията си, да се подкрепят”, категорична е Гайдарова. Неслучайно мотото на училището за предстоящата учебна година ще бъде „Направи добро!”

През последните пет години броят на учениците в училището е нараснал почти с 50 на сто.