Първото земеделско училище у нас събира утре бивши и настоящи учители и ученици за празника

Тук е създадена най-високопродуктивната порода – Червено садовско говедо, по метода на сложното възпроизводително кръстосване и под ръководството на известния учен Жельо Ганчев – професор по общо животновъдство и съосновател на висшето зооинженерно и агрономическо образование у нас.

Възпитаник на училището с изключителен принос за развитието на селскостопанската наука и образование е не кой да е, а водачът на БЗНС и министър-председателят на България (1919–1923) Александър Стамболийски.

Утре първото българско земеделско училище у нас празнува своя 140-годишен юбилей. Тържеството ще започне в 10 часа в двора на Професионалната гимназия по селско стопанство в Садово, където ще се съберат бивши и настоящи възпитаници, преподаватели и директори.

Създаването на Земеделското училище в Садово става с указ № 28 от 18 април 1881 г. на генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко Богориди.

На 1 май 1883 г. то е тържествено открито в присъствието на Богориди, посланиците на Русия, Италия и др. Открита била и учебната година, а учител в него е бил чешко-българският ботаник и градинар Вацлав Стрибърни – основоположник на южнобългарското овощарство, зеленчукопроизводство, пчеларство и паркоустройство. Той въвежда културата на ягодите и аспержите в България.

Първоначално графикът на учебния процес е бил съобразяван с характера на стопанската дейност. Учебната година започвала на 1 февруари и завършвала на 1 декември, а от 1 до 20 декември учениците полагали изпити, с които приключвали обучение.

Училищното стопанство притежавало първоначално 2760 дка земя. Създадени били отдели по всички отрасли на селското стопанство, в т. ч. овощна и зеленчукова градина, лозе, разсадник, пчелин, млекарница, винарска изба, рибарник и всички видове животновъдни ферми.

В момента Професионалната селскостопанска гимназия разполага с 1107 дка. Училището дава възможност за получаване на средно образование и придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по професии и специалности от направления “Растениевъдство и животновъдство“ и “Администрация и управление“. Педагогическият съвет е взел решение от следващата учебна година гимназията да носи името на видния български агроном възрожденец Димитър Наумов.