По решение на ръководството на УХТ легловата база на „Марица 5“ се предоставя за нуждите на ПУ, но след запълване на местата в „Марица 3“. Настаняването е през септември

Със сто места повече ще има в студентските общежития в Пловдив, става ясно след заседание на Междуведомствената комисия за разпределяне на легловата база, в която участват представители на всички висши училища, МОН и „Студентски общежития и столове”. Тази година шестте държавни висши училища разпределят 4714 места, като за сравнение миналата година капацитетът е бил 4611.

По решение на ръководството на Университета по хранителни технологии легловата база на общежитие „Марица 5“ се предоставя за нуждите на Пловдивския университет, но само след запълване на местата в „Марица 3“. Студентите на ПУ ще бъдат настанявани от втория етаж нагоре. 10 стаи допълнително е поискал Аграрният университет, а в случай, че не ги запълни, ще ги върне на ПУ. Към момента общежитие „Димитър Благоев“ е извън строя, тъй като има предписание за извършване на основен ремонт, но такъв не е направен, поради липса на средства. То се ползваше основно от студенти на ПУ. Под въпрос е и общежитието на Английската гимназия, което също приютяваше студенти на втория по големина вуз. То е част от проекта за саниране на училището, който би трябвало да завърши до лято.

С най-много легла ще разполага Пловдивският университет – 1639 легла, следван от Медицинския с 1362. Филиалът на Техническия университет ще може да настани 405 младежи. АМТИИ получава със 7 места по-малко от миналата година – 81, а на УХТ са разпределени 848 при  1025 предходната. За Аграрния университет са отредени 379 места. Възможно е преразпределение на по-късен етап през октомври, което ще е второто заседание на комисията.

Настаняването на студентите е съобразено със старта на новата академична година в съответния вуз и ще става в периода от 10 до 30 септември.