Председателите на изпитните комисии ще отговарят на въпроси за приема на 27 февруари

Виртуална среща с кандидат-студенти организира на 27 февруари Медицинският университет. Противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на КОВИД-19, налагат тази година Деня на кандидат-студента да се проведе онлайн. По традиция събитието събира в Аудиторния комплекс стотици желаещи да учат във висшето училище, нетърпеливи да зададат въпроси около изпитния материал в конспекта и тестовете. Сега срещата с председателите на изпитните комисии ще е в мрежата.

От ръководството на университета призовават участниците в инициативата да изпратят предварително въпросите си на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg до 26 февруари.

Срещата ще започне в 11:00 часа и завърши в 12:30 часа. Броят на участниците е ограничен до 500 клиенти. За участието е необходимо инсталиране на Zoom Meetings.

Форматът на изпита за магистрите остава без промяна. Тестът съдържа два модула – по биология и химия, и ще се провежда в един и същи ден. Таксата за явяване е 120 лева; за кандидатстудентския изпити по етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт – 60 лева.

Оценяването се прави от отделни комисии и бележките по двата предмета участват самостоятелно в балообразуването. Балът се формира от удвоените оценки от теста по биология и химия плюс оценките по тези предмети от дипломата за средно образование. Университетът запазва изискването в класирането да участват само кандидати, постигнали минимум бал 24. Подреждането на желанията е от решаващо значение за класирането. Кандидат-студент, посочил „Дентална медицина” като първа специалност, се класира преди кандидат, посочил я като втора, трета и т.н. желана специалност, независимо от това, че балът на втория кандидат е по-висок от този на първия.

Приемният изпит за магистърските специалности е на 2 юли и ще се проведе присъствено при спазване на мерките за безопасност. Изпитът по етика е на 5 юли, а на следващия ден – по скулптиране. За 7 юли е насрочен изпитът по социална медицина и здравен мениджмънт.

Записването на приетите по държавна поръчка ще е от 14 до 30 юли, а за класираните за платено обучение – от 24 август до 1 септември.