За какво ще работи страната ни като ротационен домакин ще обясняват на достъпен език на учениците

eu-flag_bg

Темата за председателството на България на Съвета на Европейския съюз влиза и в часа на класа. По инструкция на просветното министерство на учениците трябва да бъде обяснено на достъпен език за какво ще работи България като ротационен председател през 2018 година и кои са трите основни послания, които ще отправи. Единият фокус е върху сигурността, превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм, както и бъдещето на Западните Балкани. Подкрепа на предприемачеството, Единния пазар и Ефективния енергиен съюз е вторият акцент, който трябва да бъде разяснен в класната стая. Класните ръководители следва да разтълкуват накратко що е то многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и европейски структурни фондове, които са третото основно послание.

Целта на тематичния час на класа е младите хора да разберат какво е Съвет на Европейския съюз, какво върши той и има ли разлика с Европейски съвет и Съвет на Европа.