DSCF4712

Поредица инициативи в партньорство с Червения кръст, стартира ОУ „Райна Княгиня”. Децата от всички класове майсторят червено-бели символи, които доброволците на БЧК ще разнасят на социални домове и болници за Баба Марта. Училището е първото в Пловдив, в което ще бъде поставен контейнер за дрехи. Родителите, които решат да дарят неизползвани от децата облекла, трябва да ги пакетират чисти, за да се озоват в контейнера. Той е така устроен, че веднъж поставен, пакетът да не може повече да се изважда. Събраните дарения ще се използват в акции на пловдивската организация.

„Това са поредните благотворителни инициативи с Червения кръст, които учат децата да бъдат милосърдни. Изключителен успех имаше акцията за приготвянето на коледни кутии на приятелството. По този начин ги стимулираме да бъдат по-чувствителни към проблемите на обществото, да са социално и граждански ангажирани, а едновременно с това развиваме и емоционалната им интелигентност. Така се противопоставяме на агресивните прояви, защото в основата на агресията стои егоизмът”, обяснява идеята за партньорство с червенокръстката организация директорът Мария Гайдарова.

12 учители от училището са били обучени по проекта  „Иновативни училища“, за да придобият умения за разработване и въвеждане на интерактивни методи – използване на проектно-ориентиран подход, създаване на условия за работа в екип, включване на съвременни технологии в класната стая.

Провеждани са наблюдения и семинарни уроци по темите: „Замърсяване на въздуха“, “Аз и космосът”, „Многообразие на растенията“, практически и лабораторни уроци, както и в начален етап за здравословно хранене, безопасност на движението, превенция на агресивните прояви, позитивна култура на общуване.

Ученици и учители заедно изработили макети на планетите от  Слънчевата система,  модели на съзвездия, табла, схеми, научни съобщения и мултимедийни презентации.

„Прилагането на иновативните методи активират познавателната дейност, развиват креативността, дават възможност за изследователска дейност от страна на учениците, за самостоятелно търсене и подреждане на информация, повишават мотивацията и създават по-добри взаимоотношения между децата. Учениците изграждат умения да презентират своята работа и себе си, да се самооценяват и да оценяват, активизират се по-пасивните ученици, развиват се лидерски умения”, казва Гайдарова.

В резултат на иновативния подход училището е повишило средния си успех. Ако през 2012-2013 той е бил 5.78 за начален курс и 5.44 за прогимназията при 760 ученици, през 2014-2015 година децата вече са 840, средната успеваемост на малките е 5. 83, а на големите – 5.51.